Al Bano & Romina Power Sharazan (mix) Instrumental

00:00 / 03:35
Loading...
Pitch
0.0
+
Tempo
0.0
+
Lock Pitch & Tempo
File Size:8.2 MB (320 kbps)
Uploaded: Даниилыч @ October 1, 2013
Loading...
Lyrics of Song "Sharazan (mix)"
100%
SHARAZAN.
Вст. 1 фр.
1
Да бамбино ио соньай, диви эрой э маринай,
Нэла мэнтэ авэво джиа, ла миа идэа ди либэрта.
Ла бамбина кэ эра ин мэ, ора э донна инсиэмэ а тэ,
Стрэтта тра лэ брачиа туэ,а миа идэа ди либэрта.

припев:
Шаразан, Шаразан, э ла вольа ди воларэ,
Ди соньарэ инсиэмэ а тэ, ин модо джиусто пэр амарэ.
Шаразан, шаразан, парадизо кэ ти да,
Сэмпрэ ла фэличита, о-о-о-о, о-о-о.
Шаразан, Шаразан, али аззурэ пэр воларэ,
Пэр скоприрэ кэ чэ анкора, ун посто джиусто пэр амарэ.
Шаразан, Шаразан, тэмпо ди фэличита,
Сэмпрэ э статэ чи сара, пэр ной инсиэмэ а Шаразан.

2
Нэй джиардино дэй миэй анни, о чэркато ун по ди солэ,
О соньато танто аморэ, э льо тровато куи кон тэ.
Куэсто солэ аморэ мио, кэ нон о инвэнтато ио,
Мэ ло дай солтанто ту,
Куандо ти стринджи ун по ди пью.

припев:
Шаразан, Шаразан, э ла вольа ди воларэ,
Ди соньарэ инсиэмэ а тэ, ин модо джиусто пэр амарэ.
Шаразан, шаразан, парадизо кэ ти да,
Сэмпрэ ла фэличита, ла тровэрай а Шаразан.
Шаразан, Шаразан, али аззурэ пэр воларэ,
Пэр воларэ вэрсо тэ, ин дуэ крэдэндо нэлл аморэ.
Шаразан, Шаразан, тэмпо ди фэличита,
Сэмпрэ э статэ чи сара, пэр ной инсиэмэ а Шаразан.
Lyrics added by: Даниилыч
w
Select a track...