Sarit Hadad

Total tracks: 36
 1. Alecha vealai 4:04192 kbps
  -
 2. Ata totach 3:29128 kbps
  -
 3. Ata totach #2 3:31256 kbps
  cut
 4. Ata totah 4:32128 kbps
  -
 5. Bahom shel tel aviv 3:28238 kbps
  -
 6. Bein kol habalagan 3:57192 kbps
  -
 7. Chagiga 4:02128 kbps
  -
 8. Chofshiya 4:33320 kbps
  -
 9. Do You Love Me 3:02128 kbps
  -
 10. Gan eden 4:46128 kbps
  -
 11. Hakahal sheli 3:56128 kbps
  -
 12. Hakeev Haze 3:50128 kbps
  -
 13. Kach et hakol 4:06128 kbps
  -
 14. Kshe 4:26108 kbps
  -
 15. Kshe halev bohe 4:24128 kbps
  arrang
 16. Kshehalev boche 5:09192 kbps
  -
 17. Kshehalev boche #2 5:06256 kbps
  -
 18. Ktzat meshugaat 3:58128 kbps
  -
 19. Ktzat meshugaat (remix) 3:44320 kbps
  -
 20. Light a candle 3:23128 kbps
  -
 21. Lirot et hakeev 4:13128 kbps
  -
 22. Madonna 3:16128 kbps
  -
 23. Malachei shamayim 5:11128 kbps
  -
 24. Malachei shamayim #2 5:17128 kbps
  -
 25. Meahelet lecha 3:54192 kbps
  -
 26. Mekudeshet 3:11192 kbps
  -
 27. Mister dj superman 3:15256 kbps
  -
 28. Rak ahava tavi ahava 3:04192 kbps
  -
 29. Rak ahava tavi ahava #2 3:14128 kbps
  -
 30. Rak ahava tavi ahava #3 3:14128 kbps
  -
  Yaso Yaso Hopa Hopa
 31. Rak ahavah tavi ahava 3:14128 kbps
  -
 32. Shalom 2:27128 kbps
  -
 33. Shma yisrael 5:07256 kbps
  -
 34. Sof shavua bepariz 3:27192 kbps
  -
 35. Tipa ve od tipa 3:35256 kbps
  -
 36. Yala leh habaita motti 3:47192 kbps
  -
Select a track...